logo

Kontakta oss

För någon form av frågor relaterade till Biogas tveka inte att kontakta oss:
info-bo@hz-inova.com
036-440 42 50
 

Vad vi gör

Från matrester till biogas och biogödsel

Från matrester till biogas och biogödsel

Matavfallsinsamling

I Sverige är det idag många som sorterar sitt avfall i två delar. Ett för brännbart avfall och ett för matavfall. Matavfallet kallas också för organiskt eller biologiskt avfall. Vi har två anläggningar – förbehandling sker vid Kraftvärmeverket Torsvik, rötning och gasuppgradering sker vid Simsholmen.

Förbehandling

Sker på Torsvik, där vårt matavfall kommer in. Förbehandlingen sker för att göra materialet rötbart. Vi framställer slurry, matavfall som har finfördelats och upphettats. Felsorterat material separeras och sönderdelning sker till riktigt små partiklar. Därefter hygieniseras och upphettas materialet för att kvalitetssäkra biogödseln och transporteras till Simsholmen för rötning.

Biogas

Genom rötning och uppgradering på Simsholmen. Rötningen sker i en helt syrefri miljö. Biogasen som bildas består till 65% av metan. Resten är i huvudsak koldioxid. Efter rötningen måste rågasen uppgraderas. Det innebär att man tar bort koldioxiden och får en gas med 96-98% metan och ett högre energivärde. Sen är den klar att tankas i bilar.

Biogödsel

Biogödsel är det som är kvar av materialet efter rötning. Den innehåller näringsämnen och kan därför ersätta konstgödsel. Näringen i matavfallet går alltså tillbaka till livsmedelsproduktion och kretsloppet sluts.